Vælg en side

Seniorbofællesskab Lystoftegård

Et spændende seniorbofællesskab på andelsbasis er på vej på den naturskønne grund ved gadekæret i gammel Skovlunde.

Når hus og have er ved at blive for stort og arbejdskrævende, er det er det tid til at skifte det ud med trygheden og det sociale fællesskab i et seniorvenligt byggeri. Det synes en gruppe mennesker i alderen 56 til 80 år, som arbejder sammen med OK-Fonden og Ballerup kommune om at etablere et andels-seniorbofællesskab.

Kommunen har tilbudt, at gruppen kan købe den meget attraktive grund ved siden af gadekæret i Skovlunde. Der vil blive bygget 20 rækkehuse i varierende størrelser, 6*65, 10*85 og 4*105 m2, alle i et plan. Derudover vil det eksisterende hus på grunden blive ombygget, så det kommer til at fungere som fælleshus.

Der vil være hyggelige naboer, som måske har lyst til at etablere en kortklub, en læseklub, en spiseklub eller andre aktiviteter, som let lader sig gøre i fælleshuset. Man kan følges ad i biografen eller teater, og alt det praktiske bliver lettere at få hjælp til, når fællesskabet er omdrejningspunktet.

Der er stadig ledige andele, og initiativgruppen vil gerne i kontakt med andre, der kunne tænke sig at være med til at skabe og have medindflydelse på projektet.

På de kommende møder skal vi drøfte, og nedskrive, rammerne for hvordan fællesskabet skal fungere socialt.

Samtidigt skal vi drøfte husenes indretning og udstyr.

Hvad er et seniorbofællesskab?

Når man vælger seniorbofællesskab som boform, prioriteres det sociale element højt, og danner dermed rammen for livet i bofællesskabet. Beboerne er mere end blot gode naboer; de indgår i et forpligtende fællesskab, der går ud på at skabe og vedligeholde tryghed og godt naboskab for hinanden. Graden af aktivitet bestemmes af bofællesskabet selv.

I forbindelse med etableringen af bofællesskabet fastlægges derfor omfanget af forpligtelser. Dette kan være omfanget af egen vedligeholdelse af bebyggelsen, antal fællesspisninger i fælleshuset, forpligtelse til at sørge for den gode stemning mv. – alt sammen noget, som drøftes ved fællesmøder.

Fællesskabet udvikler sig over tid, sammen med nytilkomne beboere, men vi oplever en stor vigtighed i, at have et fælles formuleret udgangspunkt.

Seniorbofællesskaber, der er udviklet sammen med OK-Fonden har meget forskellige udgangspunkter for graden af deltagelse i fællesskabet. Bofællesskaberne etableres sædvanligvis som selvejende institutioner med udgangspunkt i almenboligloven. Bofællesskabet er således egen bygherre, der indgår forretningsføreraftale med OK-Fonden for opførelse af bebyggelse, samt administrationsaftale for den efterfølgende drift.

Seniorbofællesskabet Lystoftegård er et tilbud til borgere der ønsker at indgå i et socialt fællesskab med deres naboer – en dagligdag med sociale aktiviteter lige uden for døren. Seniorboligerne vil komme til at omfatte omkring 20 andelsboliger i Skovlunde på grunden mellem Harrestrup Ådal og landsbyen Gl. Skovlunde.

I forbindelse med projektet vil der være en proces, hvor der dannes borgergrupper, som skal samarbejde om dannelsen af fællesskabet og bebyggelsen.

Seniorbofællesskabet Lystoftegård er et samarbejdsprojekt mellem OK-Fonden og Ballerup Kommune og de nye boliger forventes at stå klar i 2019.